Počet položek: 0 0,- CZK

GDPR

GDPR

od 01.01.2019
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
1. Informace ke zpracování osobních dat pro e-shop www.Magic-Color.cz dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonnými předpisy ČR. Máte nárok požádat o informace o Vašich evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 
2. Zabezpečení vašich osobních dat zpracováváme v souladu s právními předpisy v rozsahu pouze nezbytné evidence, pro plnění objednávky, smlouvy a vyřízení objednávky či smlouvy. Pro zajištění bezpečnosti osobních dat, které nám předáváte, jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu jiným subjektům pro další zpracování, s výjimkou třetích osob a to úřadů správní či trestně právní podstaty.
 
3. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace Vaší objednávky, včetně případných reklamačních řízení apod. V případě, že byla uzavřena Smlouva o obchodní spolupráci, uchováváme osobní data po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu, po kterou je společnost povinna poskytnout záruku na dodané zboží či služby.
 
4. Vaším právem je požádat o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osobou, které tyto informace náleží. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme o Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
 
5. Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 
6. Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), je nezbytné, abyste nás o takových změnách neprodleně informovali, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální, nedocházelo k případným omylům a mohli jsme řádně vykonávat svoji činnost Správce. Rovněž pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Spojit se s námi můžete ideálně pomocí kontaktů viz příslušná část webových stránek.
 
7. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům o Vaší osobě na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
 
8. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované údaje nejsou přesné, případně je zpracováváme neoprávněně a dále pokud máte za to, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
 
9. Pokud jste nám v minulosti udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, ze zákonných důvodů, či v případě oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují bezpečnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně taková data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
 
10. Kam se můžete obrátit Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na email sperky@magic-color.cz.
 
11. Když navštívíte naše webové stránky, využíváte technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete ve Vašem prohlížeči odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
 
12. Analýzy a statistiky Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany. A to včetně aplikace chatovacího robota.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací

© magic-color.shop5.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace